Go to ...
RSS Feed

daně

Vláda Szydlové splnila další předvolební slib, snížila daně pro malé firmy

cepol 26.9.2016 Minulý pátek polský president Andrzej Duda podepsal parlamentem schválenou novelisaci zákona o dani z příjmu pro právnické osoby. Podstatnou změnou je snížení této daně z 19% na 15% . Tato nižší sazba je určena pro tzv. malé firmy s právní  subjektivitou, jejichž hodnota příjmu z prodeje v předchozím daňovém roce nepřekročila ekvivalent  hodnoty 1,2 mil. euro.