Go to ...
RSS Feed

Archives for luty 2022

Skandal – czeskie MSW atakuje Polskę i Węgry

Polska a Węgry to zły przykład – twierdzi czeskie MSWW ramach czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych funkcjonuje specjalna komórka nazwana Centrum ds. zwalczania terroryzmu i zagrożeń hybrydowych. W ramach tropienia „antyzachodniej narracji na alternatywnej niby-medialnej scenie” komórka ta zajęła się rozszyfrowaniem pojęcia Europe Środkowa. Ta jest, zdaniem komórki, na scenie mediów alternatywnych, prezentowana jako swoista oaza