Go to ...
RSS Feed

Vyšla najevo pravda o Tuskovi! To na jeho intervenci bylo zahájeno proti Polsku řízení


cepol 9.3.2017

V momentu, kdy Evropská Komise (EK) ověřovala, zda může proti Polsku zahájit proceduru zkoumání právního stavu, ohlásily právnické služby Evropské Rady vážné výhrady. Mezi  jinými takové, že Komise touto cestou vychází mimo své kompetence. „Po intervenci Tuska byly tyto výhrady staženy a od té doby je vedeno proti Polsku řízení“ – zveřejnil na portálu Naszeblogi.pl europoslanec Práva a Spravedlnosti Zbigniew Kuźmiuk.

Evropská Komise vede přezkumné řízení  právního stavu od r. 2016. Ve shodě se Smlouvou o EU se procedura dozoru skládá ze tří etap. V první Evropská Komise analyzuje a hodnotí všechny informace týkající se eventuálního ohrožení právního stavu v dané zemi. Jestliže by Brusel uznal obavy za oprávněné, tehdy v druhé etapě by se začal s Varšavou dialog ve věci příčin takové situace, Evropská Komise by navrhla doporučení změn, které by musely být zavedeny v termínu určeném komisaři. Kdyby po této etapě Evropská Komise uznala vykonání za nedostatečné, tehdy podle čl. 7 Smlouvy o EU se může obrátit na Evropskou Radu s návrhem o potvrzení porušení unijních hodnot  členským státem. Jestliže Rada Evropy se k návrhu Eropské Komise přikloní, pak proti dané zemi budou zavedeny sankce.

Zákulisí zahájení řízení vzpomněl na svém zápisu na portále naszeblogi.pl europoslanec Práva a Spravedlnosti  Zbigniew Kuźmiuk.

Vůči Polsku nejen, že není neutrální, ale dokonce naší zem poškozuje, o čemž svědčí jeho angažování se a v podstatě pak navádění Evropské Komise, aby vůči nám zahájila proceduru zkoumání právního stavu.  

V momentě, kdy EK zkoumala, zda může vůči Polsku začít tuto proceduru, právnické služby Evropské Rady vedené Tuskem vyhlásily vážné výhrady, mezi jinámi takové, že EK touto cestou zachází mimo své kompetence.   

 Po intervenci Tuska byly tyto výhrady staženy a od  t doby je vedena proti Polsku tato procedura (v této chvíli trvá její II. etapa), a na toto téma, když hovořil předseda Evropské Rady koncem prosince r. 2015, řekl, že  procedura, která se může skončit zbavení Polska při zasedání Rady Evropy hlasovacího práva, je – jak to hezky pojal – „optimální“

– čteme na naszeblogi.pl    

 

(překlad –Freeeurope)

 

zdroj: http://niezalezna.pl/95059-wyszla-prawda-o-tusku-po-jego-interwencji-wszczeto-procedure-wobec-polski

Tags: ,

More Stories From Polsko