Go to ...
RSS Feed

Dopis premiérky Szydłové šéfům států Evropské Rady! „Podpora Tuska proti Polsku je v rozporu s mezinárodním charakterem práce naší Rady“.


Dopis premiérky  Szydłové šéfům států Evropské Rady! „Podpora Tuska proti Polsku je v rozporu s mezinárodním charakterem práce naší Rady“.

W dopisu unijním vůdcům představila premiérka  Beata Szydłová  argumenty týkající se kandidatury Jacka Saryusz-Wolskiego na místo šéfa Rady Evropy   – sdělil  polské tiskové agentuře  PAP mluvčí polské vlády  Rafał Bochenek. Šéfka polské vlády v něm také vysvětluje, proč polská vláda nemůže podpořit   Donalda Tuska.

OBSAH DOPISU PREMIÉRKY BEATY SZYDŁOVÉ (překlad, v plném znění)
Rozhodla jsem se napsat tento dopis, protože se domnívám, že partnerské a rovné vztahy v rámci Sjednocené Evropy vyžadují jasné  vylíčení  důvodů našich rozhodnutí a motivací.

Moje země, Polsko, bylo v posledních měsících postaveno do velmi netypické situace. Po mnoho let, na různýc politických fórech, jsme bna důležitá mezinárodní místa důsledně podporovali představitele z nejrůznějších politických prostředí – z evropských křesťanských demokratů, sociálních demokratů či liberálů. Vzdor mnoha napjatým politickým vztahům jsme předpokládali, že se tak může stát i tentokrát.

Úřadující Předseda Eropské Rady se mnohokrát rozhodl překročit svůj evropských mandát, užívaje autority Předsedy Rady Ecvropy v ostrých vnitropolských sporech. Tak se stalo mj. v době, kdy  část opozice silovými metodami zablokovala práci demokraticky zvoleného parlamentu. Pokus zablokovat přijetí rozpočtu byla v podmínkách polské ústavy pokusem svrhnout mimoparlamentními metodami vládu.

Výrazná podpora těchto aktivit ze strany Předsedy Rady Evropu byla něčím nevídaným.

Máme za to, že hlavní zásadou vykonávání úřadu mezinárodního charatkeru je princip politické neutrality vůči pro demokracii typické vnitrozemské spory. Na správné uspořádání vztahů polské vlády a Předsedy Eropské Rady jsme čekali  po mnoho měsíců. Bez účinku. Politická příslušnost Předsedy Rady Ecropy není žádným ospravedlněním.

V mezinárodním prostředí je třeba dovedně spolupracovat s osobami různých politických zaměření. Funkce Předsedy Rady Ecropy vyžaduje zvláštní  zdrženlivosti od zasahování do politických záležitostí jednotlivých členských zemí. Politická neutralita je nadřízeným  pravidlem, jaké jsou osoby na tomto místě povinny dodržovat.  Ten, kdo toho není schopen a brutálním  způsobem tento princip porušuje nedává záruku účinného a profesionálního výkonu této funkce. Pan Předseda Tusk náležitou nestrannost  nevykázal . Využíval svou unijkní funkci k osobní angažovanosti  do politického sporu v  Polsku. Taková aktivita se nemůže setkat s naší akceptací. Nemůžeme si dovolit vytvořit takový nebezepečný precedens, kdy  je Předsedou Evropské Rady politicky atakována demokraticky zvolená vláda  členského státu.  Myslím, že kdyby se adekvátní situace týkala jakékoliv jiné země  EU, že by reakce byla stejně jednoznačná a rozhodná.

V této těžko situaci, do jaké jsme byli postaveni, jsme uznali, že odpovídajícím konáním bude představit nového kandidáta, jenž se nejen s tímto úkolem vypořádá, nýbrž také vnese do Evropské Rady novou kvalitu aktivit, důvědy i záruky dodržování zásad.

Bereme-li v úvahu všechny výše zmíněné otázky, dozhodli  jsme se navrjhnout kandidaturu Jacka  Saryusz-Wolského.  Je to osoba kompetentní, s více než čtyřicetiletou  expertní i politickou zkušeností ve věcech evropské integrace. Pochází  z prostředí mimo náš politicy tábor.

Kromě mnoha zřejmých kvalifikací na toto místo nám pan Jacek  Saryusz-Wolski dává šanci na opravdové uvedení do života našich vlastních opatření  týkajících se obnovy a reformy evropského projektu. To je pro Polsko obvzláště důležité.

Eventuální prodloužení mandátu Předsedy Rady Evropy proti stanovisku vlády země jeho původu je v rozporu s mazivládním charakterem naší Rady. Dokonce i v případě svolání  členů Evropské Komise, instituce čistě o charakteru společenství,  jsou volby prováděny na základě „návrhů podávaných členskými státy“ (čl. 17 Smlouvy o Evropské Unii).

Moje země a  vláda, kterou reprezentuji, je přesvědčena o kraj i reprezentowany przeze mnie rząd jest przekonany o  význačné  hodnotě evropské integrace pro náš kontinent. To pak může být nejdůležitější evropský nástroj budující blahobyt a bezpečnost našich států a občanů. Může, ale – to již dnes  již víme – nemusí.

Evropská projekt prožívá bezprecedentní krizi a jeho obnova vyžaduje čerstvé pohledy na mnoho věcí Evropské Unie. Vzdor politickým i regionálním rozdílnostem potřebujeme jednotu a zachování  integrálnosti EU.

Potřebujeme odvážnou obranu, a dokonce rozvinutí společného trhu, který zůstane v Evropské Unii hlavním mechanismem hospodářského růstu.

Vůči rostoucí nedůvěře evropských národů k projektu integrace  spatřujeme potřebným lepší určení odpovědnosti  evropských států a parlamentů ze budoucnost Unie.

Potřebujeme ambiciózní  politiku zahraniční,  obrannou i obchodní,  abychom sehráli podmětovou roli ve světě, který ne vždy je vůči nám přátelský. To vidíme na naší jižní i východní hranici.

Vůči nejasné budoucnosti evropského projektu, čehož projevem jsou množící se scénáře pro EU, potřebujeme otevřenou politickou debatu vůdců evropských států o obnově tohoto projektu. Nikdo znás nás této povinnosti nezprosté. Nikdo nás v tomto nenahradí.

Potřebnou odmínkou realizace takového plánu je vzájemná důvěra, úcta k různorodosti a suverenitě členských zemí. Jestliže chceme, aby  Evropská Unie byla silnější, aby se mohla rozvíjet, aby byla bezpečným domem pro občany našich států, musíme ji napravit a změnit k lepšímu. Musíme mít odvahu  tyto výzvy a cíle pojmenovat. Nemůžeme se bát obtížných voleb.  Ctíce naše národní odlišnosti, musíme konat společně, a nikoliv proti sobě. Jen vzájemná úcta a důvěra, dodržování  zásad a opravdová chuť  k nápravě situace přinese očekávané výsledky. Ve jménu odpovědnosti za Evropu se musíme  této výzvy chopit společně.

Takové záměry se pojí s polskou vládou při ohlášení kandidatury pana Jacka  Saryusz-Wolskiego.

V úctě

Beata Szydłová

Varšava,  7. března   2017.

 

překlad: Freeeurope

 

http://wpolityce.pl/polityka/330554-list-premier-szydlo-do-szefow-panstw-re-poparcie-tuska-wbrew-polsce-pozostaje-w-sprzecznosci-z-miedzyrzadowym-charakterem-prac-naszej-rady-tresc

Tags: , ,

More Stories From Polsko