Go to ...
RSS Feed

Soudní znalci údajně mají jasno – svazek je autentický, Wałęsa byl agentem SB


cepol 28.1.2017 Do rzeczy cituje polskou televisi, která cituje PAP (Polskou tiskovou kancelář) – jde o to, že Sehnův institut, čili soudněznalecká expertní instituce ve svém dobrozdání potvrzuje pravost podpisů Lecha Wałęsy v agenturním svazku, který na něho jakožto tajného spolupracovníka polské komunistické tajné policie vedla SB. Připomeňme, že svazek byl nalezen v bytě zesnulého bývalého ministra vnitra Cz.Kiszczaka. Grafologové z institutu prý nemají pochybnosti, že závazek spolupráce podepsal vlastní rukou bývalý odborový předák a bývalý president Lech Wałęsa. Oficiálně to mát ohlášeno v Institutu národní paměti 31. ledna.


Wałęsa však tvrdí, že jde o podvrh, že nikdy vědomě s polskou obdobou StB nespolupracoval. Krycí jméno agenta „Bolek” dle jeho výkladu má jiný význam – byl totiiž tajnou policií odposloucháván a vše co řekl, pak bylo zapsáno jako „Bolek”, neboť zařízení, které ho odposlouchávalo se jmenovalo Bolek.


Na oficiální potvrzení, čili verdikt grafologů si musíme počkat, avšak polští historici (většina) Wałęsowo vysvětlení považují za blábol a nemají žádné pochybnosti o jeho spolupráci s komunistickou tajnou policií. Šlo o roky 1970-1976. Otázkou, na kterou dosud nikdo neumí odpovědět, je to jaký význam tato skutečnost měla v pozdějším období, nejen v době, kdy Wałęsa byl hlavní postavou odborového svazu Solidarita, ale také v době transformace, kdy se stal presidentem již svobodného, demokratického Polska. Nakolik byl či nebyl řízen strukturami tajných služeb komunistického Polska, které prosazovaly svůj vliv na politiku, hospodářství i po roce 1989.

O tom, že bývalý president Wałęsa byl tajným spolupracovníkem tajné policie SB je přesvědčen mj. historik Sławomir Cenckiewicz, který tomuto  tématu věnoval několik knížek, v nichž shromáždil dostupné materiály potvrzující tuto skutečnost. Svazek objevený u Kiszczaka byl pro něho jen potvrzením dříve odhalených faktů. Nicméně Wałęsa a mnozí jeho obhájci neustále tvrdí, že je to podlá kampaň proti osobě, která svrhla komunistický režim, že je to kálení do vlastního hnízda, kdy je dehonestován (na základě falešných dokumentů) nejhodnotnější symbol Polska – laureát Nobelovy ceny za mír, legendární odborový předák Wałęsa.

Zajímavý je dnešní postoj S.Cenckiewicze https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1795587307433373&id=100009463637739, ten poznamenal, že oznámení výsledků expertízy je pro něj pouze detailem v již vysvětlené a prokázané kauze agenturní spolupráce „Bolka” s tajnou policií. Spíše, jak poznamenává, by se nyní mělo bádat období od roku 1978, kdy se Wałęsa připojil k WZZ (Wolne związki zadowowe – svobodné odbory, předchůdce Solidarity)  – nakolik tehdy a později byl inspirován svými řídícími orgány a nakolik jeho konání bylo podmíněné strachem z provalení jeho spolupráce s SB. To, jak píše Cenckiewicz, dosud nikdo solidně nebádal.

 

Tags: ,

More Stories From Polsko