Go to ...
RSS Feed

Zemřel Andrzej Wajda


cepol 10.10.2016 Ve věku 90 let zemřel Andrzej Wajda, jeden z nejvýraznějších polských filmových tvůrců. V roce 2000 dostal cenu americké filmové akademie Oscar za celoživotní dílo.

V 50. letech 20. století patřil k zakladatelům tzv. polské filmové školy. Tvořil díla, která měla velký vliv na intelektuální a umělecký diskurs Polska a střední Evropy vůbec. K jeho nejlepším filmům patří taková díla, jako Země zaslíbená, Člověk z mramoru, Popel a démant nebo Katyň. Nejvýraznějším filmem je jeho Danton o francouzské revoluci.

 

Trailer posledního filmu Andrzeje Wajdy Powidoki, což by šlo přeložit jako Postpohledy anebo Za-pohledy, který Wajda věnoval osudu abstraktního malíře Strzemińského, člověka, který nechtěl učinit žádný ústupek komunistické moci a zůstal věrný svému uměleckému přesvědčení a který zemřel nemocný, osamocený a v bídě. Wajda ve svém posledním díle vyslovil hold postoji, který sám nepraktikoval – lze dokonce říci, že jeho život byl negací toho, čemu svůj poslední film věnoval. Vždy, ač s mocí polemisoval, žil s ní v jakési nebezpečné symbiose. Přesto a snad právě proto točil veledíla, která uměla prokličkovat záludnostmi cenzury. Po roce 1989 jeho politická angažovanost byla jednoznačně spjata s táborem transformace a s proevropským směřováním. Podporoval Unii svobody a v posledních presidentských volbách Bronisława Komorowského. V době, kdy už bylo známo, že Lech Wałęsa byl agentem komunistické tajné policie, natočil film apologisující vůdce odborového hnuté Solidarita Wałęsa, člověk naděje, který dle historiků se jen hemží nepřestnostmi či vyloženými desinformacemi.

Takže Wajda byl autorem filmů, které nás doslovně srážejí na kolena  a jsou to opravdu monumentální díla, jakož i filmů, které svou úrovní přímo pohoršují, jsou prostě mizerné. Vždy byl vynikajícím „řemeslníkem”, občas mistrem a stalo se, že i geniálním režisérem.

filmografie dle wikipedie:

 • 2016 Walesa: člověk naděje (Wałęsa. Człowiek z nadziei)
 • 2007 Katyň (Katyń)
 • 2002 Pomsta (Zemsta)
 • Andrzej Wajda s řádem Bílé orlice (2011)

  1999 Pan Tadeáš (Pan Tadeusz)

 • 1996 Slečna Nikdo (Panna Nikt)
 • 1995 Velký týden (Wielki tydzien)
 • 1994 Nastasja
 • 1993 Prstýnek s orlem v korunce (Pierscionek z orlem w koronie)
 • 1990 Korczak
 • 1988 Běsi (Biesy)
 • 1986 Kronika milostných nehod (Kronika wypadków miłosnych)
 • 1983 Danton
 • 1983 Liebe in Deutschland, Eine
 • 1981 Člověk ze železa (Człowiek z żelaza)
 • 1980 Dirigent
 • 1979 Slečny z Vlčí (Panny z Wilka)
 • 1978 Bez umrtvení (Bez znieczulenia)
 • 1976 Člověk z mramoru (Człowiek z marmuru)
 • 1976 Hranice stínu (Smuga cienia)
 • 1975 Země zaslíbená (Ziemia obiecana)
 • 1973 Veselka (Wesele)
 • 1970 Březový háj (Brzezina)
 • 1970 Krajina po bitvě (Krajobraz po bitwie)
 • 1969 Lov na mouchy (Polowanie na muchy)
 • 1969 Vše na prodej (Wszystko na sprzedaż)
 • 1968 Gates to Paradise
 • 1965 Popely (Popioły)
 • 1962 Láska ve dvaceti letech
 • 1961 Lady Macbeth z Mcenského Újezdu (Powiatowa lady Makbet)
 • 1961 Samson
 • 1960 Nevinní čarodějové
 • 1959 Lotna
 • 1958 Popel a démant (Popioł i diament)
 • 1957 Kanály (Kanał)
 • 1955 Jdu ke slunci (Idę do słońca)
 • 1954 Nezvaní hosté
 • 1952 Když spíš (Kiedy ty spisz)
 • 1950 Zlý chlapec (Zły chłopiec)

Tags: ,

More Stories From Polsko