Go to ...
RSS Feed

Tzw. przedstawicielstwo Donieckiej Republiki Ludowej w Ostrawie musi zmienić nazwę


cepol 30.9.2016 Niedawno otwarty tzw. konsulat Donieckiej Republiki Ludowej w Ostrawie będzie musiał zmienić nazwę. Tak postanowił Sąd rejestrowy przy Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie.

Sąd wszczął postępowanie w sprawie przedstawicielstwa nieuznawanej republiki na podstawie wniosku ministra spraw zagranicznych Czech Lubomira Zaoralka, który zwrócił uwagę na fakt, iż tzw. Doniecka Republika Ludowa nie została przez Republikę Czeską uznana, dlatego na terytorium Czech nie może działać nawet konsul honoraryjny tego tworu. Ministerstwo spraw zagr. pierwotnie domagało się likwidacji stowarzyszenia, które przedstawicielstwo zorganizowało. Sąd rejestrowy w końcu postanowił, iż stowarzyszenie musi zmienić nazwę. Odbiorca decyzji, jak dotąd, nie odebrał postanowienia.

Stowarzyszenie nazwane Zastupitelské centrum DNR (Centrum przedstawicielskie DRL) zdaniem sądu udaje kogoś, kim nie jest i nie może być (czyli przedstawicielstwo obcego państwa), co jest niezgodne z prawem. Jeśli nazwa stowarzyszenia nie zostanie zmieniona w ustawowym terminie, sąd stowarzyszenie to wykreśli z rejestru i przestanie formalnie istnieć.

Tags: , ,

More Stories From Czechy