Go to ...
RSS Feed

Vláda Szydlové splnila další předvolební slib, snížila daně pro malé firmy


cepol 26.9.2016 Minulý pátek polský president Andrzej Duda podepsal parlamentem schválenou novelisaci zákona o dani z příjmu pro právnické osoby. Podstatnou změnou je snížení této daně z 19% na 15% . Tato nižší sazba je určena pro tzv. malé firmy s právní  subjektivitou, jejichž hodnota příjmu z prodeje v předchozím daňovém roce nepřekročila ekvivalent  hodnoty 1,2 mil. euro. Tuto sazbu budou moci také použít i firmy teprve zahajující svou činnost, ale za předpokladu splnění v novelisaci vymezených podmínek.

V zákoně jsou rovněž pojistky mající zabránit zneužití – např. nebude možné rozdělit větší firmu na několik menších, aby tyto mohly využívat tuto nižší sazbu. Podle odhadů ministerstva financí se toto zvýhodnění týká zhruba 90% plátců této daně (jde asi o 400 000 firem).

Ministerstvo odhaduje, že náklady této změny budou činit cca 270 mil zlotých, ale tento výdaj má být vyrovnán novými pravidly, které utěsňují daňový systém, takže cena zavedení snížené sazby může být i nulová.

Změna bude platit od 1. ledna příštího roku.  Bude se týkat především polských živností a jde o splnění dalšího předvolebního slibu strany Právo a spravedlnost.

Tags: ,

More Stories From Polsko