Go to ...
RSS Feed

Warszawa 1940


Bawienie się na bezmyślnych i rozwydrzonych widowiskach przedstawia hańbiące świadectwo głupoty, schamienia duchowego, zatracenia wstydu i godności – uchwala tajnego Związku Artystów Scen Polskich, rok 1940. Z książki Agaty Tuszyńskiej „Oskarżona: Wiera Gran”.  O uchwale pisze dalej: „Jednogłośnie wzywano do BOJKOTU wszelkich jawnych imprez teatralnych. Jawnych, czyli świadomie lub nieświadomie wysługujących się propagandzie niemieckiej. A także deprawujących i obniżających poziom moralny polskiego społeczeństwa. Aktorom tam występującym zarzucano <słabe wyrobienie moralne>, <zanik godności artystycznej i obywatelskiej> lub <proste wyrachowanie>.”

Tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze, wypisywano na murach…

 

 

More Stories From Uncategorized