Go to ...
RSS Feed

Výbuch paneláku a smrt 21 lidí v roce 1995 mohly souviset s případem „Bolek”


cepol 9.8.2016 V roce 1995 v Gdaňsku explodoval v jednom paneláku plyn. K tragédii došlo 17. dubna a událost je dokonce zmiňována v polské wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch_gazu_w_Gdańsku_(1995)

V důsledku výbuchu plynu se budova částečně zřítila a později byla zcela zbořena. Tehdy si tato tragedie vyžádala 21 lidských životů a podle vyšetřování viníkem byl jistý občan z přízemí, který rovněž zahynul. Tato událost se náhle vynořila dnes nejprve na sociálních sítích, kde polský historik Sławomir Cenckiewicz zveřejnil objevený dokument, který na onu událost v Gdaňsku vrhá zcela nové světlo. A nutno říci, že ono světlo je velmi ponuré. Temný stín totiž vrhá postava agenta Bolka, tedy bývalého odborového předáka a bývalého presidenta Lecha Wałęsy.

Cenckiewicz ve svém slově dnes na facebooku připoměl, že když před deseti lety připravoval svou knížku SB a Lech Wałęsa, setkal se s několika osobami, městskými úředníky, hasiči a dokonce i s bývalým náměstkem ministra vnitra, kteří tvrdili, že výbuch v Gdaňsku byl operací UOP (tehdejšího Úřadu ochrany státu, tajné služby), a oběti byly nechtěným efektem.

Historik Cenckiewicz dále popisuje, že se tehdy ptal, co to povídají! A jistý příslušník UOP (a dříve SB, čili komunistické státní bezpečnosti) mu vysvětlil, že v onom paneláku bydlel plukovník Adam Hodysz, který byl podezřelý z toho, že má v držení dokumenty svědčící o agenturní minulosti tehdejšího presidenta Wałęsy:.  Podle příslušníka služba UOP fingovala explozi plynu, aby bylo nutné všechny obyvatele domu evakuovat a tajní policisté mohli v klidu vejít do bytu Hodysze. Přehnali to, dům spadl a zahynuli lidé – tvrdil onen příslušník. Nicméně do bytu i tak vešli. Na otázku, kdo – odpověděl, že šlo o skupinu stoupenců tehdejšího presidenta v gdaňské delegatuře UOP. Protože tito lidé tehdy čistili archivy, aby nebylo možné najít žádné kompromitující Wałęsu materiály.

Cenckiewicz dále popsal, že toto řekl spoluautoru knížky SB a Lech Wałęsa”, ale Janusz Kurtyka a další tomu nechtěli věřit. Nebyly na to žádné důkazy a proto se tato historie do knížky nedostala.

Nyní došlo k odtajnění prokurátorského spisu případu   Zbigniewa Grzegorowskiego – což byl estebák a později člen UOP, který pomáhal Wałęsowi. On také patřil k lidem, díky kterým mizely spisy Bolka, čili velkého elektrikáře .  Grzegorowski byl obviněn v souvislosti s mizením akt Wałęsy, soud sice uznal, že spisy nezákonně „byly zmizeny”, ale nikoho nepotrestal, i výše zmiňovaný funkcionář byl zproštěn viny.

Nyní S.Cenckiewicz v dokumentaci právě odtajněné nalezl neskutečný dokument: návrh důkazu přednesený Grzegorowským dne 28.9. 2005, kde píše o tom, co bylo nalezeno v Hodyszově bytu právě v době tragédie domu v Gdaňsku. A píše tam, že tyto informace měl od svého agenta.

1_670_45

2_670_44

Toto je ta výpověď. Potvrzuje skutečnost, že UOP opravdu byl v bytě Hodysze a opravdu tam něco našel. To vzbuzuje ta nejhorší podezření, totiž, že šeptané informace, které historik S.Cenckiewicz v roce 2005 slyšel by se mohly zakládat na pravdě. Totiž, že kvůli získání dokumentů o agenturní (estebácké) minulosti Wałęsy byla tehdejší tajná služba demokratického Polska (v roce 1995!) byla s to způsobit katastrofu, v důsledku které zahynulo přes 20 lidí, jen proto, aby mohli v klidu vejít do jednoho bytu a odtamtud ukrást dokumenty.

Věc bude nutné vyšetřit. Je-li domněnka pravdivá, došlo ke strašnému zločinu. A to jen kvůli tomu, aby se nikdo nedozvěděl, že velký elektrikář byl spolupracovníkem, agentem polské Státní bezpečnosti.

dle materiálů z polských portálů: vp

Tags: ,

More Stories From Polsko