Go to ...
RSS Feed

Czeska policja ściga trzech byłych esbeków


cepol 8.8.2016 Portal idnes.cz informuje, iż czeska policja prowadzi śledztwo,w wyniku

którego wszczęła postępowanie karne wobec trzech byłych funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki StB (Bezpieczeństwo Państwowe) . Brali oni udział w operacji „Asanacja” polegającej na tym, iż zastraszaniem zmuszano niewygodnych opozycjonistów do emigracji. W ten sposób z

Jaroslav Hutka, foto: cepol24.pl

J.Hutka, pieśniarz, jedna z ofiar operacji „Asanacja”, foto: cepol24.pl

Czechosłowacji wyjechało ok. 280 osób.

Policja  działa na skutek zebranych dowodów przez specjalną jednostkę pod nazwą ÚDV (Urząd ds. dokumentacji i śledztw). ÚDV nie wyklucza, iż krąg podejrzanych jeszcze się poszerzy, albowiem wciąż są zbierane świadectwa niedobrowolnych emigrantów. Esbecy podczas operacji „Asanacja” (która rozpoczęła się w r. 1977 na mocy rozkazu ministra spraw wewnętrznych)stosowali niedozwolonych

schovanek

Radek Schovánek, foto: cepol24.pl

metod, bili, grozili śmiercią itp., te czyny były karalne i w czasie ich popełnienia. Tyle, że w latach 70. XX wieku StB była zbrojnym ramieniem partii i nikt wówczas takiego zachowania nie potępiał, gdyż było ono stosowane przez władzę.

Sprawa ma jednakże jedno poważne „ALE”, znany badacz epoki totalitaryzmu w Czechach, Radek Schovánek, na swoim facebookowym profilu zapytał, czy „żyjemy w państwie prawa?”. Nie jest on zwolennikiem esbeków, ale jego wątpliwości budzi kwestia formalno-prawna – albowiem według prawa nawet morderstwo po 20 latach jest przedawnione, natomiast w tekście idnes.cz nie ma wzmianki o tym, na jakiej podstawie prawnej jest postępowanie policyjne prowadzone.

Tags: ,

More Stories From Czechy