Go to ...
RSS Feed

Skandal – czeskie MSW atakuje Polskę i Węgry


Polska a Węgry to zły przykład – twierdzi czeskie MSWW ramach czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych funkcjonuje specjalna komórka nazwana Centrum ds. zwalczania terroryzmu i zagrożeń hybrydowych. W ramach tropienia „antyzachodniej narracji na alternatywnej niby-medialnej scenie” komórka ta zajęła się rozszyfrowaniem pojęcia Europe Środkowa. Ta jest, zdaniem komórki, na scenie mediów alternatywnych, prezentowana jako swoista oaza normalności w opozycji do zepsutego Zachodu. Zachód jest w tych publikacjach atakowany jako zepsuty, nienormalny i zły. Cytat z niepodpisanego tekstu na stronie internetowej Centrum: ” Alternatywna scena medialna wykorzystuje tożsamość środkowoeuropejską również w związku z propagowaniem polityk antyliberalnych państw sąsiadujących – zwłaszcza Węgier i Polski. Politycy Viktor Orbán lub Jarosław Kaczynsky (pisownia oryg. – uwaga vp) są prezentowani jako prawdziwi patrioci lub tama przeciwko dążeniom elit globalnych lub Unii Europejskiej. Antyliberalne podejście lub ograniczanie praw niektórych grup osób jest kojarzone z tzw. wartościami tradycyjnymi i ich obroną.” Centrum w komentarzu (powtarzam: niepodpisanym) wnioskuje, iż postawy opisane wyżej mogą prowadzić do zagrożenia i ryzyka dla pozycji Czech w ramach systemu międzynarodowego. Czyli opinie chwalące wartości tradycyjne, zdroworozsądkowe, Polskę czy Węgry są tu zrównane z zagrożeniem omalże terrorystycznym.Według tej analizy nie należy popierać grupy V4, gdyż jest w dużej mierze opanowana przez państwa antyliberalne i antyzachodnie (Węgry i Polska).Jest to tekst znajdujący się na stronie czeskiego ministerstwa, tekst bez podania autora, ale atakujący państwa sąsiednie i tych, którzy je traktują jako pozytywny przykład.

V.Petrilák

źródło: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/stredoevropska-identita-jako-soucast-protizapadniho-narativu-na-kvazi-medialni-scene.aspx?fbclid=IwAR18Fh6JIzhb0Yq7cDcEBpcxE_wdSBzRJfQcGpF7i_ncWsmueHBkYmZsfW8

More Stories From Czechy