Go to ...
RSS Feed

Jakie dane? Zaszczepieni x niezaszczepieni


Czeski prawnik Ondřej Dostál (specjalizacja: prawo medycyny) regularnie na swoim koncie twitterowym publikuje dane, które otrzymuje pewna czeska senatorka z komisji ds. zdrowia. Dane te, jakkolwiek niechętnie, ale regularnie, przysyła jej ÚZIS, czyli Czeski Instytut ds. informacji medycznych i statystyk (państwowa instytucja podległa Ministerstwu zdrowia https://www.uzis.cz) i są to jak najbardziej wiarygodne dane, tyle, że poza kontem prawnika Dostala (https://twitter.com/dostalondrej), właściwie nigdzie nie publikowane.

Wygląda to dokładnie tak:

Podane są tu dokładne liczby na podstawie raportów zebranych ze wszystkich szpitali czeskich oraz laboratoriów, które pracują z testami na covid-19. Chodzi o sumę informację za konkretny poprzedni dzień. Powyższy obrazek to stan z wczoraj, czyli 6. grudnia, dostarczone 7.12.2021 r.

Zarażonych razem 15962 (15541 po raz pierwszy, 421 reinfekcji), z tego

9802 niezaszczep., nie chorowali na covid

5739 zaszczep. nie chorowali

292 niezaszczep, chorowali

129 zaszczep., chorowali

113261 testów, 32911 Ag, 80350 PCR

Hospitalizacje

razem 6520 (100 reinfekcji), na JIP (OIOM) 947 (9 reinf.) z czego:

3602 niezaszczep., nie chorowali  (659 na JIP)

2818 zaszczep. nie chorowali (279 na JIP)

48 niezaszczep., chorowali (5 na JIP)

52 zaszczep., chorowali (4 na JIP)

Trzeci tweet to hospitalizacje zaszczepionych:

Hospitalizacje razem 6520

niezaszczep. 3448

nie zakończone szczepienie 202

zakończone szczepienie 2608

dawka przypominająca 262

Taki report ze szpitali wygląda tak oto:

Pierwsza kolumna to RAZEM, dalej mamy NIEZASZCZEPIENI, nie zakończone szczepienie, zakończone szczepienie, dawka przypominająca (wzmacniająca)

Ondřej Dostál publikuje te dane tak, jak je otrzymuje, bez jakichkolwiek modyfikacji. Są to, przypominam jeszcze raz, dane pochodzące bezpośrednio z organu państwowego, którego zadaniem jest opracowywanie statystyk medycznych. Nie są to więc interpretacje, tylko suche liczby.

Na wspomnianym koncie można te dane obserwować (o ile ktoś tak lubi lub potrzebuje) codziennie.

Nie jestem kompetentny, by powyższe informacje interpretować, pozwolę sobie jedynie na jedno spostrzeżenie. W świetle tych danych oficjalne informacje polityków rządowych, opozycyjnych i mediów głównego nurtu twierdzące (tak to wygląda w Czechach), iż obecna fala chińskiej choroby to choroba niezaszczepionych są – łagodnie rzecz ujmując – nie zupełnie zgodne z prawdą. Owszem, statystycznie przeważają, ale tak samo jest prawdą i to, że wśród chorych w szpitalach jest bardzo dużo ludzi zaszczepionych. Rzuca się w oczy jeszcze jedna interesująca okoliczność, wśród chorych (szczególnie na OIOMach) jest – w porównaniu do reszty stosunkowo masło tzw. ozdrowieńców, nawet rażąco mało.

vp

Tags: , , ,

More Stories From Czechy