Go to ...
RSS Feed

V Polsku se může sportovat venku


V Polsku ještě trvá tzv. lockdown (čili zákaz skoro všeho) protože „jsme stále na vysoké vlně nákazy”, jak tvrdí ministr zdravotnictví, nicméně vláda povolila sportování venku skupinám do 25 lidí. Znamená to, že zákaz skoro všeho trvající dle předchozího rozhodnutí do 18. dubna vláda prodloužila ještě o jeden týden. Na rozdíl od Česka jsou neustále např. otevřené všechny malé kamenné obchody, ale stejně jako u nás nesmí mít otevřeno hotely, restaurace, holičství či posilovny a pod. Takže knihkupectví, papírnictví, obuvnictví, oděvní obchody, a pod., pokud nejsou ve velkých obchodních střediscích, jsou běžně v provozu.

Nově byla schválena výjimka pro sportovce, kteří mohou aktivně sportovati venku (nikoliv v uzavřených tělocvičnách a halách), ale jen v počtu do 25 osob, což znamená, že svůj trénink mohou zahájit dokonce i fotbalisté.

Lékařská rada radící vládě totiž dospěla k závěru, že přenos viru venku je „rozhodně menší” (jeden z členů Rady, prof. Parczewski, infektolog, dokonce tvrdí, že nošení roušek venku nemá smysl). Vláda rozhodla o prodloužení „lockdownu” o další týden, jelikož obsazenost nemocničních lůžek pro covid pacienty je neustále na vysoké úrovni (cca 75 %), jakkoliv záchyt nových nakažených se stabilisuje a pomalu má klesající tendenci. Uvolnění bylo vyhlášeno nejen pro sportovce venku, ale od příštího pondělí se otevírají školky a jesle – bez testování kohokoliv.

V Polsku neprobíhá žádné dodatečné testování ve školách (které jsou nyní zavřené) či podnicích.

„Skandál” ve státní televisi

Velký rozruch v posledních dnech způsobilo odvysílání ve veřejnoprávní (státní) televisi talk show Jana Paspieszalského Warto rozmawiać (Sojí za to si popovídat). V jedné části pořadu totiž vystoupili lékaři, experti a právník a publicista, kteří zaujímají k současným i minulým opatřením zdejší vlády (ve své podstatě podobným, jako všude jinde vyjma Švédska a Běloruska) jednoznačně odmítavý postoj. Jde o to, že je to snad poprvé, kdy s takovou razancí ve státním (či vlastně jakémkoliv velkém a relevantním) médiu zazněl tak silný hlas odporu k používaným opatřením boje s pandemií. Vládní poslankyně, rozhořčena tím, že ve státní televisi zazněly takové názory, Joanna Lichocka (sama bývalá novinářka) dokonce apelovala, aby Pospieszelaského řešila zdejší Rada pro rozhlasové a televisní vysílání. Skutečnost, že v televisi mohli svobodně mluvit lékaři a experti považuje za skandální.

Nutno podotknout, že zdejší oposice a jí nakloněná média v zásadě nemají problém s restriktivními opatřeními, která vláda prosazuje a v této záležitosti mluví s vládními silami jedním hlasem (při zachování drobných, nepodstatných rozdílů), i když v poslední době sílí hlasy zpochybňující odůvodněnost uzávěry mnoha oblastí podnikání.

Vláda odložila veřejné oznámení svého programu obnovy Polska po epidemii

Proklamaci Nového údělu totiž naplánovala na dny, kdy začala vrcholit tzv. třetí vlna pandemie, proto uznali za vhodné s tím počkat.

vp

Tags: , ,

More Stories From Polsko