Go to ...
RSS Feed

Boj „pravice” s „pravicí”


Není pravice jako pravice

Pravice vs. pravice, to jsou zhruba nedělní polské presidentské volby. Oba kandidáti (Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski) formálně patří k uskupením, která v různých kontextech používají adjektivum „pravicový”. U Dudy jde o aspekt národní, kulturní a civilisační u jeho konkurenta by mělo jít spíše o aspekt hospodářský. Oba jsou ve své podstatě levicoví – Duda sociálně (silná role státu, péče o různé vrstvy obyvatelstva), Trzaskowski kulturně (podpora sexuálních menšin, vyloučených).


Duda má podporu vlasteckých a katolických kruhů, Trzaskowski naopak těch „proevropských”, otevřených struktur. Zatímco svou podporu pro Trzaskowského deklarovali všelijací bývalí komunisté a bývalí příslušníci polské obdoby StB (i bývalí agenti, ostatně Trzaskowski je podle pravicových médií synem dlouholeté agentky SB), Duda má jisté hlasy národně-konservativních osobností, naopak Trzaskowski jako primátor sponsoroval organiaci bývalé agentky polské SB, paní Langeové, dříve Gontarzcykové, která působila jako agent rozvědky v Německu a měla nějakou spojitost s vraždou polského katolického kněze Błachnického).

Kdo vyhraje? Poslední průzkumy jsou v tomto ohledu nerozhodné – část indikuje minimální vítězství jednoho, druhá část druhého (rozdíly od 1 do 2 procent). Je jisté, že rozhodnou tzv. nerozhodnutí voliči, ti tzv. „mezi”. Proto také zuřivá a nelítostná kampaň trvá do samého konce. Obě strany sporu tvrdí, že jde o nejdůležitější volby v polské historii.

Kampaň je hodně negativní (z obou stran), ostrá a vyhraněná.
Obyčejní občané se už těší, až bude po všem a situace se snad trochu uklidní – i když patrně je to planá naděje, protože bez ohledu na výsledek voleb onen vášnivý spor bude trvat ve větší intensitě i po volbách.

V sobotu zavládne zákaz volební agitace, v neděli se lidé vydají hlasovat. Výsledky budou patrně oznámeny dost rychle, sčítání hlasů ve volbách, v nichž se o post hlavy státu ucházejí jen dva kandidáti, by nemělo Státní volební komisi zabrat hodně času. Lze očekávat, že již v pondělí budou oznámeny oficiální výsledky.

Dozvíme se, zda mandát nyní vládnoucí strany Právo a spravedlnost bude potvrzen a posílen (vyhraje Duda) anebo zda stávající vláda bude muset snést nestravitelnou pilulku tzv. kohabitace, čili spoluvládnutí s presidentem z oposičního tábora (vyhraje Trzaskowski), což bude jistě období velmi bouřlivé a třeba i vedoucí k předčasným volbám. Tzn., že ta spoluexistence bude natolik obtížná, že nynější vláda Práva a spravedlnosti nedokončí svůj mandát v roce 2023, ale dříve.

Vladimír Petrilák

Tags: , , , ,

More Stories From Polsko