Go to ...
RSS Feed

Rád bych si přečetl


Nějaký článek o Plánu práce 1. odboru I. správy StB na rok 1966/1967. Jenže takový neexistuje, nikdo nic takového nenapsal. Budu to proto muset napsati sám. Že to nikoho nezajímá? To je dost možné, ale třeba až takový text vznikne, najde se někdo, koho to zajímat bude. Mohlo by to zajímat lidi, kterých se práce onoho 1. odboru týkala. Byl to totiž odbor americký, který se zabýval Severní a Jižní Amerikou a odbor byl součástí I. správy StB, to znamená civilní rozvědky. Měl své různé referáty, které se dělily teritoriálně a mám v rukou právě onen plán, kterým se pak řídila práce referátu Chile.

Ony ty Plány práce jsou totiž dost zajímavým čtením. Nacházíme v nich totiž nejen ideové důvody pro zpravodajskou práci v dané oblasti, ale i popis politicko-společenské situace, cíle práce rozvědky jakož i konkrétní úkoly, kterých chce v daném časovém úseku StB dosáhnout. Je tam i místo pro metodiku práce, čili můžeme tak poznat způsob práce rozvědky.

Nutno ještě dodat, že daný odbor pak onen plán práce vyhodnocoval, čili popravdě napsal dokument, v němž podal zprávu o splněných a nesplněných úkolech, bez přikrašlování.

Čili článek o plánu by měl být záhy doplněn dalším textem, v němž bude řeč o vyhodnocení plánu práce.

A od toho se lze pak odrazit ke konkrétnostem, o nichž se Plán i Vyhodnocení zmiňují – tj. o konkrétních stycích či typech nebo agentech. O konkrétních aktivních opatřeních, o hodnocení zprávové činnosti residentury v Santiago de Chile a samozřejmě i o tom, jak a od koho ony zprávy českoslovenští rozvědčíci v Chile získávali.

A to se už téma pomalu stává celkem zajímavým. Nebo ne?

vp

Tags: , , , ,

More Stories From Uncategorized