Go to ...
RSS Feed

VERZE PRO SLOVÁKY


Je to slovenská verze článku napsaného v polštině, který je zde: http://info.cepol24.pl/archiwa/1074

ale aby nedošlo k porušení slovenských právních norem, má takovou a nikoliv jinou podobu, za což se osobám slovenské národnosti omlouvám, ale právo se musí dodržovat.

V.Petrilák

More Stories From Uncategorized